بيمه

آگهي هاي ويژه :: بيمهآخرین آگهی ها :: بيمه

۷ شهریور ۱۳۹۲

نمایندگی 2214 شرکت بیمه سینا
نمايندگي خیراله زاده با كد 2214 شرکت بیمه سینا واقع در کیلومتر 19جاده مخصوص کرج آماده ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و مناسب به متقاضیان محترم میباشد .اين نمايندگي آمادگی دارد با توجه به پیشنهاد متقاضیان محترم نسبت به اعلام نرخ و پاسخ استعلام بیمه ای و صدور انواع بيمه نامه های ذیل با شرایط ...
آدرس: جاده مخصوص کرج بلوار اصلی وردآورد پ 35 09126790618
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه اتومبیلنمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه اتومبیل بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه اتومبیل طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بی...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه مسئولیتنمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه مسئولیت بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه مسئولیت طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بی...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه مهندسی
بیمه مهندسی
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه مهندسینمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه مهندسی بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه مهندسی طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بیمه ...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه باربری
بیمه باربری
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه باربرینمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه باربری بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه باربری طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بیمه ...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه حوادث
بیمه حوادث
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه حوادثنمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه حوادث بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه حوادث طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بیمه حوا...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه آتش سوزینمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه آتش سوزی بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه آتش سوزی طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه بدنه
بیمه بدنه
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه بدنهنمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه بدنه بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه بدنه طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بیمه بدنه ه...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه درمانی
بیمه درمانی
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه درمانینمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه درمانی بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه درمانی طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نامه به خصوص بیمه ...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه طرح های خاص
بیمه طرح های خاص
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه طرح های خاصنمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه طرح های خاص بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه طرح های خاص طی چند سال فعالیت خود در زمینه صدور انواع بیمه نام...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیمه عمر و سرمایه گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری
نمایندگی بیمه رضوانی مجری انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذارینمایندگی بیمه رضوانی به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کار آفرین در استان البرز افتخار دارد که با اتکا بر شرایط فوق العاده عالی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه عمر و سرمایه گذاری طی چند سال فعالیت خود در زمین...
آدرس: چهارراه گلزار-روبروی بانک سپه-نمایندگی بیمه رضوانی
قیمت : تماس بگيريد

۲ تیر ۱۳۹۲

بیمه  یارمند سینا (عمر و سرمایه گذاری )
بیمه یارمند سینا (عمر و سرمایه گذاری )
آیا برای تامین آینده همسر و فرزندان خود برنامه ریزی نموده ایدایا به نحوه تامین هزینه های آموزشی ،هزینه ازدواج ،هزینه بیماریهای خاص و اشتغال خود وسایر اعضای خانواده اندیشیده اید؟ در گذر روزگار ،روزگارهای نانوشته زیادی پیش روی شماست،برای پوشش دادن روزهای نه چندان خوب چه برنامه ای دارید؟آینده خانواده د...
آدرس: جاده مخصوص کرج بلوار اصلی وردآورد پ 35 09126790618
قیمت : تماس بگيريد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

بيمه سامان واحد صدور بيمه هاي مسئوليت
بيمه سامان واحد صدور بيمه هاي مسئوليت
هر يک از ما (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در زندگي اجتماعي و يا فعاليت اقتصادي خود ، ممکن است به طور ناخواسته (غيرعمد) موجب وارد شدن خسارتي به شخص ديگري شويم ، در چنين مواردي ، قانون مقصر را مکلف مي کند که زيان وارده به شخص خسارت ديده را جبران کند.در ايران ، بخشي از قانون مدني ، کل قانون مسئوليت مدني ، بخش...
آدرس: انديشه-فاز 3-پاساژ ميلاد-بيمه سامان
قیمت : تماس بگيريد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

بيمه سامان نمايندگي 4110 صادقي
بيمه سامان نمايندگي 4110 صادقي
نمايندگي 4110 شرکت بيمه سامان، افتخار دارد تا تمامي پوشش هاي بيمه اي را به مشتريان خود تقديم نمايد. اين پوشش ها متناسب با نياز شما، طراحي و ارائه مي شود.هدف اصلي ما، اجراي تدبير شما و تأمين رفاه بيشتر براي آينده شماست. اين نمايندگي افتخار دارد تا مشاور شما براي تأمين پوشش هاي بيمه اي، دقيقاً متناسب ...
آدرس: انديشه-فاز 3-پاساژ ميلاد-بيمه سامان
قیمت : تماس بگيريد

۲۶ فروردین ۱۳۹۲

بیمه حوادث شرکت بیمه سینا-نمایندگی 2214
با پرداخت مبلغ ناچیزی خود رادر صورت وقوع حادثه با پوشش فوت ونقص عضو و هزینه پزشکی درخواستی برای مدت یکسال بیمه کنید.تحقق خطرات زیر نیز جزء تعهدات بیمه گر محسوب می گردد .الف – غرق شدن ، مسمومیت ،تأثیرگاز ، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید .ب – ابتلاء به هاری ، کزاز و سیاه زخم .ج – دفاع مشروع بیمه شده...
آدرس: جاده مخصوص کرج بلوار اصلی وردآورد پ 35
قیمت : تماس بگيريد

۱۶ فروردین ۱۳۹۲

صاحب سرمایه ای 230 میلیون تومانی شوید
صاحب سرمایه ای 230 میلیون تومانی شوید
با پرداخت روزی 1700 تومان صاحب سرمایه ای 230 میلیون تومانی شوید و در انتظار آینده ای خوب برای خود و فرزندانتان باشید.هزینه ازدواج، تحصیل و تأمین جهیزیه و ...شما می توانید با صدور بیمه نامه عمر بجز برخورداری از مزایای درمان آن و داشتن اصل پول خود و سودهای تعلق گرفته بر آن که طبق سود بانکی محاسبه می ش...
آدرس: آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی
قیمت : تماس بگيريد

۱۷ بهمن ۱۳۹۱

خود را بیمه حوادث کنید.
خود را بیمه حوادث کنید.
تنها با مبلغ 2100 تومان خود را بیمه حوادث کنید و در تمام 24 ساعت شبانه روز تحت پوشش بیمه قرار بگیرید.اهواز آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی تلفن تماس: 5512725-061109128248720...
آدرس: آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی
قیمت : تماس بگيريد

۱۶ بهمن ۱۳۹۱

تحویل بیمه نامه درب منزل
تحویل بیمه نامه درب منزل
با پرداخت مبلغ 4500 تومان منزل مسکونی خود را بیمه آتش سوزی کرده و بیمه نامه خود را درب منزل تحویل بگیرید.اهواز آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی تلفن تماس: 5512725-061109128248720...
آدرس: آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی
قیمت : تماس بگيريد

۱۶ بهمن ۱۳۹۱

بیمه موتور سیکلت با نازلترین قیمت
بیمه موتور سیکلت با نازلترین قیمت
صدور انواع بیمه نامه موتورسیکلت های صفر و کارکرده با کمترین قیمتاهواز آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی تلفن تماس: 5512725-061109128248720
آدرس: آخراسفالت روبروی مسجد الغدیر پاساژ ولی عصر بیمه رازی
قیمت : تماس بگيريد
  • 1